Routekaart:

Vrienden en vriendinnen van Pelgrimsrefuge Nos Repos te Augy Sur Aubois

 Op 14 november 2021 was het dan zover. Ons team hospitalero’s kwam weer bij elkaar! Op ons vertrouwde adres: De Volksadij O.L.Vrouw ter Duinen te Ossendrecht. Maar zonder Toine van Moorsel. Niet alleen hospitalero maar ook penningmeester van onze Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge ‘Nos Repos’. Hij overleed in oktober 2021! We stonden stil bij zijn overlijden.

Na twee jaar van elkaar niet zien konden we elkaar weer in de ogen kijken, naar elkaars verhalen luisteren en elkaar bemoedigen. Immers corona had veel roet in het eten gegooid van de pelgrims en van de herbergen, refugio’s vanaf maart 2020. Zo konden we de pelgrimsherberg ‘Nos Repos’ pas openen in juli 2020! Met als gevolg dat er slechts 42 pelgrims dat jaar in onze herberg welkom geheten konden worden. Deze waren wel erg gelukkig met hun onderdak, met de aandacht die ze kregen, met het eten dat ze voorgeschoteld kregen enz. En de hospitalero’s waren erg blij dat ze weer gasten mochten en konden verwennen. Het pelgrimsjaar sloten we financieel af met een groot verlies.

Enige hospitalero’s namen toen het initiatief om een inzamelingsactie te houden onder ons team hospitalero’s. Ontroerend. Zo’n actie toont de verbondenheid met onze herberg. Heel veel dank voor hen die hebben bijgedragen om het verlies zo te beperken. Helaas konden we geen hospitalerodag houden in 2020.

Het pelgrimsjaar starten wij normaal in half maart van een jaar. Dit waren we ook van plan dit jaar 2021. Edoch, weer Coronamaatregelen in Nederland en Frankrijk. We konden Frankrijk niet in. We moesten eerst gevaccineerd worden, tweemaal. En dat werden we pas in april en mei. Er waren al pelgrims in maart onderweg, per fiets en dat mocht in Frankrijk, naar Santiago de Compostela. Ze belden me op om onderdak niet wetende dat de herberg nog niet open kon zijn! Maar niet getreurd. Onze overbuurman in Frankrijk, Franco, zelf pelgrim naar Santiago geweest, wilde graag de gasten opvangen. Tussen half maart en begin juni heeft hij pelgrims opgevangen in de herberg. We hebben een betrouwbare goede kracht ter plaatse! In nood kunnen we pelgrims toch helpen ook al zijn we zelf niet in Augy sur Aubois. Vanaf begin juni mochten we tot eind oktober 108 pelgrims welkom heten. En dat was erg fijn ook voor de hospitalero’s.

Velen onder hen hebben ook hun beste beentje voorgezet bij het onderhoud van de herberg, van de tuin. Ja onze kunstenaressen hebben ook weer heerlijk geschilderd. En de opbrengst van de schilderijen is ook voor de Stichting Vriendenkring ‘Nos Repos’. Speciale gasten die we privé mochten ontvangen steunen ook. HEEL VEEL DANK voor Al Uw STEUN.

Dankbaar kijken we weer terug op een mooi jaar, op vele prachtige, ontroerende en beklijvende ontmoetingen. Helaas konden we niet ons jubileum 20 jaar ‘Nos Repos’ vieren eind juni 2021. De voorbereidingstijd was tekort geworden. We hopen op een jaar 2022 zonder coronamaatregelen- Corona zal onder ons blijven vrees ik-. En op vele pelgrims die zich welkom weten in onze herberg. Deze heeft een duidelijke functie op de weg van Vezelay, Nevers naar St.Amand- Montrond via de Gr 654 en de Jacobsweg! Het is een mooie veilige groene route naar onze herberg.

En we hopen ook op een voortdurende ondersteuning van onze herberg: door onszelf, door onze hospitalero’s, door onze gastpelgrims, door vrienden, door vrienden van de pelgrimsherberg, door pelgrims die weten dat we alleen maar samen de betaalbare opvang van pelgrims kunnen blijven aanbieden. Ons motto is niet voor niets: Pelgrims voor pelgrims! Dus hierbij een oproep: blijft het voortbestaan van de pelgrimsherberg ‘Nos Repos’ mogelijk maken door ook uw financiele steun.

Stort uw gift op rekeningnummer: Nl67Rabo0135516773 t.n.v. Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge ‘Nos Repos’.

Dank bij voorbaat.

H.g.
René Heinrichs.
Aalmoezenier b.d.

 

Collage

Bijgaand een mooie collage van pelgrims op doortocht na een verblijf in Nos Repos.

Groupe Guyon

Soms komt er een groep in de herberg. Zo ook op 2 augustus. Drie hospitalero's en twee kunstenaressen hebben deze groep van 17 personen, de familie Guyon uit Lille, naast nog twee andere pelgrims, ontvangen en verzorgd. Een bijzondere ervating. Foto: dhr. Guyon.

Groupe Guyon

 

20 jaar 'Nos Repos'

Op 30 juni 2001 werd de pelgrimsherberg 'Nos Repos' in Augy sur Aubois geopend. We deden dat met een H. Mis, een maaltijd en een gezellige bijeenkomst. Nederlanders samen met Fransen. Elk lustrum vierden we dat de herberg er is, in een behoefte voorziet en vele mensen gelukkig maakt.

Afgelopen 25 juni was het weer zover, een jaar later dan gepland. Covid verhinderde de doorgang hiervan vorig jaar.

Vanuit alle kanten van Spanje, Frankrijk en Nederland verzamelden zich een 25 tal hospitalero's en vrienden van de herberg per fiets, motor of met de auto bij de herberg op 25 juni j.l. We startten het feest met een H. Mis. Priester Fons van Hees, goede vriend van ons en van de herberg ging ons hierin voor. Zijn vroeger buurmeisje Fiets Nafzger luisterde deze viering op met prachtig blokfluitspel en op de gemshoorns. De aanwezigen, waaronder ook een tiental Fransen, zongen verschillende liederen. Een devote en aansprekende viering.

We vervolgden het feest met een Vin d' Amitie en een lekkere maaltijd. Daarna een concert in dezelfde St. Ludgerkerk in Augy sur Aubois door Fier Nafzger. Zij speelde tenor- alt- en basblokfluit en verschillende gemshoorns. Prachtige nummers bij thema's als Vrede, Gebed, Meditatie en Pelgrimage.

Na haar concert presenteerde ik het nieuwe boekje: 20 jaar NOS Repos. Verhalen van hospitalero's. Een vijftiental hospitalero's hebben verhalen opgeschreven over speciale en bijzondere ontmoetingen met pelgrims in NOS Repos vanaf het begin tot begin dit seizoen. Het eerste exemplaar reikte ik uit aan de heer Cees Verhagen, voorzitter van de Stichting Vrienden van de pelgrimsrefuge NOS Repos. Het tweede exemplaar ontving de heer Peter Hesselink, voorzitter van het Nederlandse Genootschap van St. Jacob.
Vervolgens ontvingen de aanwezige hospitalero's een exemplaar evenals MME Roche, voormalig burgemeester van Augy sur Aubois.

Aansluitend ging het feest verder met een gezellige muzikale avond. Onze overbuurman DJ Franco zorgde voor een muzikaal festijn waarbij iedereen "los" ging. Zoals iemand zei: " Wat een spetterend feest".

20 jaar is gevierd. Nu op naar de 25 jaar.

Allen bedankt.

Het boekje is verkrijgbaar bij René Heinrichs, Karmelietenstraat 12 in Ossendrecht.


Documentaire

Wij willen u graag attenderen op het volgende filmpje. Het is gemaakt door Arno. Hij pelgrimeerde van Vezelay naar La Souterrains. Over die periode heeft hij een YouTube filmpje gemaakt van een half uur waarin hij onder meer ook René interviewde. Arno woont in Parijs. Hij bereikt veel mensen met zijn filmpjes. Hopelijk ook met dit! Dan kunnen we in de herberg meerdere Parijzenaars verwelkomen.

Naar documentaire

Donativo

Hoe kan de Camino verrassend werken. Kort geleden ervoer ik als hospitalero dat sommige pelgrims niet helemaal begrijpen wat het verschijnsel donativo is. Goede zorg ontvangen, heerlijk gegeten, en geslapen en uitspreken dat je zeer tevreden bent. Helaas bleek dat niet uit de financiële ondersteuning. Donativo's zijn giften aan een herberg opdat die kan blijven draaien. Zonder donativo's volgens het principe door pelgrims voor pelgrims worden herbergier gedwongen in een commercieel traject. En dat willen veel herbergier niet. Iedereen moet onderweg kunnen en een goede opvang kunnen krijgen. De bedoelde gasten gingen weer hun weg vervolgen. En gaande de weg ontdekten ze het waardevolle van donativo. Bij thuiskomst maakten ze nog een bedrag over naar de Stichting Vriendenkring Pelgrims refuge Nos Repos. Heel hartelijk bedankt. De Weg blijft werken

René.

werkzaamheden

Aan onze pelgrimsherberg moet natuurlijk onderhoud gepleegd worden. Zo ook voor onze gevederde gasten die zorgen voor de eieren. De poort van hun hok was nu aan vervanging toe. Met hout dat we bewaard hebben op zolder maakte Gianfranco, onze nieuwe buurman, een prachtig nieuw hek. Het is een handige vakman. De hospitalero's van dienst, Jan en Karlie Veldhoen, zullen het hek nog een mooi beschermend kleurtje geven. Daarnaast een foto van de actuele toestand na de vernieuwing van de electriciteit. Let op de kruisvorm: mooi beweegbaar lichtje, plankje om spulletjes op te leggen en stopcontact om gsm en/of scheerapparaat op te laden.

Le Petit Futé

De herberg heeft in het verleden bezoek gehad van een 'mystery guest' in opdracht van Le Petit Futé. Hij werd gastvrij ontvangen, voelde hartelijkheid en schreef hierover. De organisatie vindt dat wij met ons team iets bijzonders doen in deze tijd. Daarom bevelen zij ons aan.
Wij beschouwen dit als een eer.

 

Goede toeristische informatie

Hier willen wij u attenderen op de website www.tourisme-3provinces.fr, de regionale vvv. Deze site bevat, naast informatie over de regionale bezienswaardigheden ook een interessante pagina met overnachtingsadressen voor pelgrims. www.tourisme-3provinces.fr/se-loger/pour-les-pélerins/. Onderaan de pagina staan ook links naar twee PDF bestanden met aanvullende informatie.

Mooi kerstkado

Speciaal voor kerst willen wij u het prachtige boekwerkje "Thuiskomen in Santiago de Compostela, Drie spirituele wandelingen in en rondom de kathedraal van Santiago de Compostela" nog eens onder de aandacht brengen.
Het boekje is te verkrijgen bij René Heinrichs. Emailadres: reneheinrichs@hotmail.com, Kostprijs euro 5 zonder verzendkosten. De opbrengst van het boekje is bestemd voor het onderhoud en de instandhouding van de pelgrimsrefuge Nos Repos te Augy sus Aubois.

Franse versie film

.

Gîte pèlerin "Nos Repos"

Op Youtube is nu ook een Franse versie van de film over de refuge "Nos Repos" in Augy sur Aubois (France) te bewonderen. Hiermee kunnen nu ook Franstalige bezoekers een indruk krijgen van de refuge.

Nieuw: boekje "Thuiskomen in Santiago de Compostella".

Half september rolde het eerste exemplaar van het boekje "Thuiskomen in Santiago de Compostela, Drie spirituele wandelingen in en rondom de kathedraal van Santiago de Compostela" van de pers. Het boekje is door René Heinrichs geschreven en voorzien van vele mooie foto's gemaakt vooral door Freddy du Seuil en prachtig gedrukt door drukkerij Van Gorsel te Calfven.

Het boekje wil een hulp zijn om de beeldtaal van de kathedraal te verstaan. Waarvoor staat de Jacobuskathedraal? Wat betekenen die beelden op en aan de kathedraal en wat zie je eigenlijk als je de portalen goed bekijkt? Verder gaat René in op welke rituelen door de pelgrim gedaan kunnen worden. Het verhaal kan ook mooi dienen als hulp bij een wandeling rond de kathedraal voor de pelgrim die al eens in Santiago de Compostella geweest is. Zittend in zijn of haar stoel kan de gewezen pelgrim gewoon de wandelingen maken. Foto's en tekst passen mooi bij elkaar.

Het boekje is als volgt opgebouwd:

  * Aanbeveling door bisschop Bär.
  * Het waarom van dit boekje.
  * Enige tips en een kort overzicht over het ontstaan en historie van de pelgrimage naar de H. Jacobus.
  * Drie wandelingen
   o Rond de kathedraal,
   o Langs het Portico de la Gloria
   o In de kathedraal.
  * Het boekje wordt afgesloten met informatie over de Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge Nos Repos.

Het boekje is te verkrijgen bij René Heinrichs. Emailadres: reneheinrichs@hotmail.com, Kostprijs euro 5 zonder verzendkosten. De opbrengst van het boekje is bestemd voor het onderhoud en de instandhouding van de pelgrimsrefuge Nos Repos te Augy sus Aubois.

Het boekje zal ook verkrijgbaar zijn bij de vergadering van het NGSJ en Het Vlaams Genootschap op 12 november.

 

www.pelgrims.nl
Vragen? mail naar René Heinrichs
Technische vragen? mail naar de webmaster