Routekaart:

Vrienden en vriendinnen van Pelgrimsrefuge Nos Repos te Augy Sur Aubois

 Op 14 november 2021 was het dan zover. Ons team hospitalero’s kwam weer bij elkaar! Op ons vertrouwde adres: De Volksadij O.L.Vrouw ter Duinen te Ossendrecht. Maar zonder Toine van Moorsel. Niet alleen hospitalero maar ook penningmeester van onze Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge ‘Nos Repos’. Hij overleed in oktober 2021! We stonden stil bij zijn overlijden.

Na twee jaar van elkaar niet zien konden we elkaar weer in de ogen kijken, naar elkaars verhalen luisteren en elkaar bemoedigen. Immers corona had veel roet in het eten gegooid van de pelgrims en van de herbergen, refugio’s vanaf maart 2020. Zo konden we de pelgrimsherberg ‘Nos Repos’ pas openen in juli 2020! Met als gevolg dat er slechts 42 pelgrims dat jaar in onze herberg welkom geheten konden worden. Deze waren wel erg gelukkig met hun onderdak, met de aandacht die ze kregen, met het eten dat ze voorgeschoteld kregen enz. En de hospitalero’s waren erg blij dat ze weer gasten mochten en konden verwennen. Het pelgrimsjaar sloten we financieel af met een groot verlies.

Enige hospitalero’s namen toen het initiatief om een inzamelingsactie te houden onder ons team hospitalero’s. Ontroerend. Zo’n actie toont de verbondenheid met onze herberg. Heel veel dank voor hen die hebben bijgedragen om het verlies zo te beperken. Helaas konden we geen hospitalerodag houden in 2020.

Het pelgrimsjaar starten wij normaal in half maart van een jaar. Dit waren we ook van plan dit jaar 2021. Edoch, weer Coronamaatregelen in Nederland en Frankrijk. We konden Frankrijk niet in. We moesten eerst gevaccineerd worden, tweemaal. En dat werden we pas in april en mei. Er waren al pelgrims in maart onderweg, per fiets en dat mocht in Frankrijk, naar Santiago de Compostela. Ze belden me op om onderdak niet wetende dat de herberg nog niet open kon zijn! Maar niet getreurd. Onze overbuurman in Frankrijk, Franco, zelf pelgrim naar Santiago geweest, wilde graag de gasten opvangen. Tussen half maart en begin juni heeft hij pelgrims opgevangen in de herberg. We hebben een betrouwbare goede kracht ter plaatse! In nood kunnen we pelgrims toch helpen ook al zijn we zelf niet in Augy sur Aubois. Vanaf begin juni mochten we tot eind oktober 108 pelgrims welkom heten. En dat was erg fijn ook voor de hospitalero’s.

Velen onder hen hebben ook hun beste beentje voorgezet bij het onderhoud van de herberg, van de tuin. Ja onze kunstenaressen hebben ook weer heerlijk geschilderd. En de opbrengst van de schilderijen is ook voor de Stichting Vriendenkring ‘Nos Repos’. Speciale gasten die we privé mochten ontvangen steunen ook. HEEL VEEL DANK voor Al Uw STEUN.

Dankbaar kijken we weer terug op een mooi jaar, op vele prachtige, ontroerende en beklijvende ontmoetingen. Helaas konden we niet ons jubileum 20 jaar ‘Nos Repos’ vieren eind juni 2021. De voorbereidingstijd was tekort geworden. We hopen op een jaar 2022 zonder coronamaatregelen- Corona zal onder ons blijven vrees ik-. En op vele pelgrims die zich welkom weten in onze herberg. Deze heeft een duidelijke functie op de weg van Vezelay, Nevers naar St.Amand- Montrond via de Gr 654 en de Jacobsweg! Het is een mooie veilige groene route naar onze herberg.

En we hopen ook op een voortdurende ondersteuning van onze herberg: door onszelf, door onze hospitalero’s, door onze gastpelgrims, door vrienden, door vrienden van de pelgrimsherberg, door pelgrims die weten dat we alleen maar samen de betaalbare opvang van pelgrims kunnen blijven aanbieden. Ons motto is niet voor niets: Pelgrims voor pelgrims! Dus hierbij een oproep: blijft het voortbestaan van de pelgrimsherberg ‘Nos Repos’ mogelijk maken door ook uw financiele steun.

Stort uw gift op rekeningnummer: Nl67Rabo0135516773 t.n.v. Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge ‘Nos Repos’.

Dank bij voorbaat.

H.g.
René Heinrichs.
Aalmoezenier b.d.

 

Groupe Guyon

Soms komt er een groep in de herberg. Zo ook op 2 augustus. Drie hospitalero's en twee kunstenaressen hebben deze groep van 17 personen, de familie Guyon uit Lille, naast nog twee andere pelgrims, ontvangen en verzorgd. Een bijzondere ervating. Foto: dhr. Guyon.

Groupe Guyon

 

20 jaar 'Nos Repos'

Op 30 juni 2001 werd de pelgrimsherberg 'Nos Repos' in Augy sur Aubois geopend. We deden dat met een H. Mis, een maaltijd en een gezellige bijeenkomst. Nederlanders samen met Fransen. Elk lustrum vierden we dat de herberg er is, in een behoefte voorziet en vele mensen gelukkig maakt.

Afgelopen 25 juni was het weer zover, een jaar later dan gepland. Covid verhinderde de doorgang hiervan vorig jaar.

Vanuit alle kanten van Spanje, Frankrijk en Nederland verzamelden zich een 25 tal hospitalero's en vrienden van de herberg per fiets, motor of met de auto bij de herberg op 25 juni j.l. We startten het feest met een H. Mis. Priester Fons van Hees, goede vriend van ons en van de herberg ging ons hierin voor. Zijn vroeger buurmeisje Fiets Nafzger luisterde deze viering op met prachtig blokfluitspel en op de gemshoorns. De aanwezigen, waaronder ook een tiental Fransen, zongen verschillende liederen. Een devote en aansprekende viering.

We vervolgden het feest met een Vin d' Amitie en een lekkere maaltijd. Daarna een concert in dezelfde St. Ludgerkerk in Augy sur Aubois door Fier Nafzger. Zij speelde tenor- alt- en basblokfluit en verschillende gemshoorns. Prachtige nummers bij thema's als Vrede, Gebed, Meditatie en Pelgrimage.

Na haar concert presenteerde ik het nieuwe boekje: 20 jaar NOS Repos. Verhalen van hospitalero's. Een vijftiental hospitalero's hebben verhalen opgeschreven over speciale en bijzondere ontmoetingen met pelgrims in NOS Repos vanaf het begin tot begin dit seizoen. Het eerste exemplaar reikte ik uit aan de heer Cees Verhagen, voorzitter van de Stichting Vrienden van de pelgrimsrefuge NOS Repos. Het tweede exemplaar ontving de heer Peter Hesselink, voorzitter van het Nederlandse Genootschap van St. Jacob.
Vervolgens ontvingen de aanwezige hospitalero's een exemplaar evenals MME Roche, voormalig burgemeester van Augy sur Aubois.

Aansluitend ging het feest verder met een gezellige muzikale avond. Onze overbuurman DJ Franco zorgde voor een muzikaal festijn waarbij iedereen "los" ging. Zoals iemand zei: " Wat een spetterend feest".

20 jaar is gevierd. Nu op naar de 25 jaar.

Allen bedankt.

Het boekje is verkrijgbaar bij René Heinrichs, Karmelietenstraat 12 in Ossendrecht.

 

 

Aanbevolen

Wij willen u graag attenderen op het lente nummer van het blad "Klooster". Het nieuwe nummer is in zijn geheel gewijd aan Pelgrimeren. Intrigerend zijn de titels " Pelgrimeren en de Weg is het doel," en " Pelgrimeren is de weg naar binnen".

Het blad kost euro 9, 95 en is verkrijgbaar bij de goede boekhandel en bij bol.com.

Klooster

Overlijden Kees Veldkamp sr.

Helaas moet ik u meedelen dat Kees Veldkamp sr. mede-oprichter en eerste voorzitter van onze zeer gewaardeerde Stichting Vrienden van de Pelgrimsrefuge Nos Repos zijn pelgrimsreis op aarde heeft beëindigd. Kees hebben we uitgeleide gedaan vanuit de Petrus- en Pauluskerk te Middelburg en aansluitend begraven op de Algemene Begraafplaats aldaar op vrijdag 11 maart j.l.
Kees heeft naast zijn vele maatschappelijke verdiensten op velerlei gebied ook veel betekend voor de herberg in Augy sur Aubois. Zo heeft hij verschillende malen met zijn eega Isabella gehospitaleerd. Ook heeft hij met eigen handen de overkapping gebouwd op het terras.
Wij hebben Kees hiervoor bedankt. Moge Hij rusten in Vrede bij zijn Heer aan wie hij altijd heeft vastgehouden.

H.g.
René Heinrichs.

 

In memoriam Toine van Moorsel

Helaas is er weer een goede steunpilaar van onze pelgrimsherberg, Toine van Moorsel, overleden. Hij overleed op 22 oktober en is vandaag zaterdag 30 oktober uitgeleide gedaan en gecremeerd. Zijn as zal worden uitgestrooid op de Camino. Dat is zijn wens.

Toine is geen onbekende in de pelgrimswereld. Zo was hij al lang, sinds 2002 of 2003 lid van het Nederlands Genootschap van Santiago. Hij was lid van de regio Breda- Tilburg. Zo werd hij lid van het bestuur van het NGSJ. Dat heeft hij vier jaar gedaan. Hij werd lid van de werkgroep hospitalero's Roncevaux en daarvan penningmeester sinds 2013. Maar Toine is voor onze pelgrimsherberg van belang geweest sinds 2008/2009. hij ging toen samen met zijn vrouw Annie hospitaleren in Augy sur Aubois. Jaarlijks stelden zij zich beschikbaar. Eens overslaan was ook geen probleem. Hij gunde graag ieder zijn deel. Maar invallen om voor de tweede keer te gaan als een andere hospitalero uitviel was ook vaak geen probleem.

Annie was een keukenprinses en Toine was de perfecte hospitalero. hij wist wat het was om te pelgrimeren. Hij liep in 2002 zijn eerste Camino vanaf Oisterwijk. Hij heette de pelgrims welkom, hij nam hen de last van de schouders, bood hen een verfrissing aan en kon de pelgrims te woord staan in het Nederlands, Engels, Frans of Spaans. Deze talen sprak hij erg goed. Toine was een bescheiden mens, intelligent en erg betrouwbaar. Je kon op hem rekenen. Daarom werd hij vaker gevraagd om de penningen van verschillende organisaties te beheren: van de Zonnebloem in Oisterwijk, van de werkgroep hospitalero's Roncevaux. Zo werd hij ook penningmeester van de Stichting Vrienden van de Pelgrimsrefuge Nos Repos, onze Stichting. Wij, als eigenaren van de herberg Nos Repos, verliezen in hem een waardevolle betrouwbare vriend en hospitalero, de werkgroep hospitalero's Nos Repos verliest een goede collega en de Stichting verlies een goede penningmeester.

Toine dank voor al het goede dat je gedaan hebt voor de pelgrims, voor ons, voor de collega's en voor de Stichting.

Merci et A Dieu.

Documentaire

Wij willen u graag attenderen op het volgende filmpje. Het is gemaakt door Arno. Hij pelgrimeerde van Vezelay naar La Souterrains. Over die periode heeft hij een YouTube filmpje gemaakt van een half uur waarin hij onder meer ook René interviewde. Arno woont in Parijs. Hij bereikt veel mensen met zijn filmpjes. Hopelijk ook met dit! Dan kunnen we in de herberg meerdere Parijzenaars verwelkomen.

Naar documentaire

Overweging

Ter gelegenheid van het feest van de heilige apostel Jacobus de Meerdere schreef René Heinrichs een mooie overweging die u kunt lezen door op onderstaande link te klikken.

Overweging

Donativo

Hoe kan de Camino verrassend werken. Kort geleden ervoer ik als hospitalero dat sommige pelgrims niet helemaal begrijpen wat het verschijnsel donativo is. Goede zorg ontvangen, heerlijk gegeten, en geslapen en uitspreken dat je zeer tevreden bent. Helaas bleek dat niet uit de financiële ondersteuning. Donativo's zijn giften aan een herberg opdat die kan blijven draaien. Zonder donativo's volgens het principe door pelgrims voor pelgrims worden herbergier gedwongen in een commercieel traject. En dat willen veel herbergier niet. Iedereen moet onderweg kunnen en een goede opvang kunnen krijgen. De bedoelde gasten gingen weer hun weg vervolgen. En gaande de weg ontdekten ze het waardevolle van donativo. Bij thuiskomst maakten ze nog een bedrag over naar de Stichting Vriendenkring Pelgrims refuge Nos Repos. Heel hartelijk bedankt. De Weg blijft werken

René.

werkzaamheden

Aan onze pelgrimsherberg moet natuurlijk onderhoud gepleegd worden. Zo ook voor onze gevederde gasten die zorgen voor de eieren. De poort van hun hok was nu aan vervanging toe. Met hout dat we bewaard hebben op zolder maakte Gianfranco, onze nieuwe buurman, een prachtig nieuw hek. Het is een handige vakman. De hospitalero's van dienst, Jan en Karlie Veldhoen, zullen het hek nog een mooi beschermend kleurtje geven. Daarnaast een foto van de actuele toestand na de vernieuwing van de electriciteit. Let op de kruisvorm: mooi beweegbaar lichtje, plankje om spulletjes op te leggen en stopcontact om gsm en/of scheerapparaat op te laden.

Overlijden Michoux

Vorige maand is een grote fan en supporter van onze pelgrimsrefuge 'Nos Repos', Roger Gaston beter bekend als Michoux, overleden. Daniel Dierixcks, dienstdoende hospitalero, heeft namens ons allen een kleine lijkrede gehouden (zie bijgaande afbeelding).

Heel veel dank voor alle gulle gaven om zijn begrafenis te bekostigen, men was zeer dankbaar en verrast. Dit toonde hoe Michoux toch bij bijna iedereen een speciaal plekje had. Hieronder enkele fotos van het afscheid.

 

Start seizoen 2019

Het seizoen is weer begonnen. We hebben tot nu toe 12 overnachtingen. Het begin is gemaakt en we hebben hard gewerkt. Muren op de slaapzaal gewit, deuren in de herberg geverfd, de trap in de parketlak gezet, veel hout gezaagd en gekapt, gras verschillende keren gemaaid, een poort voorzien van hang- en sluitwerk, muren van het huis voor voorzien van nieuwe laag verf, de twaalf gasten verzorgd, nieuw tafeltje gekocht, kippen weer in de ren en elke dag drie tot vier eieren rapen, materieel onderhouden, onkruid gewoed en natuurlijk veel inkopen gedaan, de routes voor en na onze herberg gecontroleerd en de nodige noodzakelijke bezoekjes afgelegd. Hierbij enige foto's gemaakt door een van onze pelgrims.

     
   

 

Le Petit Futé

De herberg heeft in het verleden bezoek gehad van een 'mystery guest' in opdracht van Le Petit Futé. Hij werd gastvrij ontvangen, voelde hartelijkheid en schreef hierover. De organisatie vindt dat wij met ons team iets bijzonders doen in deze tijd. Daarom bevelen zij ons aan.
Wij beschouwen dit als een eer.

 

Goede toeristische informatie

Hier willen wij u attenderen op de website www.tourisme-3provinces.fr, de regionale vvv. Deze site bevat, naast informatie over de regionale bezienswaardigheden ook een interessante pagina met overnachtingsadressen voor pelgrims. www.tourisme-3provinces.fr/se-loger/pour-les-pélerins/. Onderaan de pagina staan ook links naar twee PDF bestanden met aanvullende informatie.

Mooi kerstkado

Speciaal voor kerst willen wij u het prachtige boekwerkje "Thuiskomen in Santiago de Compostela, Drie spirituele wandelingen in en rondom de kathedraal van Santiago de Compostela" nog eens onder de aandacht brengen.
Het boekje is te verkrijgen bij René Heinrichs. Emailadres: reneheinrichs@hotmail.com, Kostprijs euro 5 zonder verzendkosten. De opbrengst van het boekje is bestemd voor het onderhoud en de instandhouding van de pelgrimsrefuge Nos Repos te Augy sus Aubois.

Franse versie film

.

Gîte pèlerin "Nos Repos"

Op Youtube is nu ook een Franse versie van de film over de refuge "Nos Repos" in Augy sur Aubois (France) te bewonderen. Hiermee kunnen nu ook Franstalige bezoekers een indruk krijgen van de refuge.

Nieuw: boekje "Thuiskomen in Santiago de Compostella".

Half september rolde het eerste exemplaar van het boekje "Thuiskomen in Santiago de Compostela, Drie spirituele wandelingen in en rondom de kathedraal van Santiago de Compostela" van de pers. Het boekje is door René Heinrichs geschreven en voorzien van vele mooie foto's gemaakt vooral door Freddy du Seuil en prachtig gedrukt door drukkerij Van Gorsel te Calfven.

Het boekje wil een hulp zijn om de beeldtaal van de kathedraal te verstaan. Waarvoor staat de Jacobuskathedraal? Wat betekenen die beelden op en aan de kathedraal en wat zie je eigenlijk als je de portalen goed bekijkt? Verder gaat René in op welke rituelen door de pelgrim gedaan kunnen worden. Het verhaal kan ook mooi dienen als hulp bij een wandeling rond de kathedraal voor de pelgrim die al eens in Santiago de Compostella geweest is. Zittend in zijn of haar stoel kan de gewezen pelgrim gewoon de wandelingen maken. Foto's en tekst passen mooi bij elkaar.

Het boekje is als volgt opgebouwd:

  * Aanbeveling door bisschop Bär.
  * Het waarom van dit boekje.
  * Enige tips en een kort overzicht over het ontstaan en historie van de pelgrimage naar de H. Jacobus.
  * Drie wandelingen
   o Rond de kathedraal,
   o Langs het Portico de la Gloria
   o In de kathedraal.
  * Het boekje wordt afgesloten met informatie over de Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge Nos Repos.

Het boekje is te verkrijgen bij René Heinrichs. Emailadres: reneheinrichs@hotmail.com, Kostprijs euro 5 zonder verzendkosten. De opbrengst van het boekje is bestemd voor het onderhoud en de instandhouding van de pelgrimsrefuge Nos Repos te Augy sus Aubois.

Het boekje zal ook verkrijgbaar zijn bij de vergadering van het NGSJ en Het Vlaams Genootschap op 12 november.

Geslaagd feest 15 jaar Gastvrijheid Nos Repos.

bij het feest 15 jaar Gastvrijheid Pelgrimsherberg Nos repos werd ook een beeld onthuld: de Pelgrim. Dit beeld werd aangeboden door de Stichting Vriendenkring Pelgrimsrefuge Nos Repos. Het beeld werd gemaakt/ ontworpen door een oud dorpsgenote van René, uit Nieuwenhagen, Zuid- Limburg. Ria Bindels is inmiddels kunstenares, vooral beeldhouwer en woont nu in Leusden.

Zelf schrijft zij over het beeld:
DE PELGRIM van staal heeft duidelijke, krachtige lijnen.
Het belangrijkste is zijn open mind, zodat hij los kan laten wat hem bezig houdt. Hij probeert zijn hoofd leeg te maken, zorgen los te laten, oordelen en meningen te relativeren. Zo kan hij openstaan voor nieuwe indrukken en nieuwe ontmoetingen.
De hoofdlijn van zijn 'open mind' hoofd loopt naar beneden via zijn krachtige ruggegraat.
De opgaande lijn verbindt hem met zijn rugzak en loopt door tot aan zijn stok. Dit is alles wat de pelgrim nodig heeft. Zijn rugzak met het hoogstnodige voor onderweg en zijn stok, zijn steun en toeverlaat.
Mijn wens is dat DE PELGRIM die hier voor de deur van de herberg staat nog veel pelgrims die hier langs komen mag begroeten met een welgemeend BUEN CAMINO.

De Pelgrim

15 Jaar Nos Repos

het was een mooi feest. Er zijn vele felicitaties gekomen, de bisschop van Bourges ging voor in de herdenkingsmis, er waren zo'n 100 personen, inclusief koor, in de H. Mis. Verder waren er zo'n 70 op de Vin d'amitié en nog eens 45 mensen bij het diner. Daarna hebben we in de refuge nog lekker met zo'n 50 personen verder gevierd.

We ontvingen verder nog de volgende felicitatie:

hallo René en Hanny,

Gefeliciteerd met het Jubileum.
Ik hoop dat jullie een schitterende dag hebben , morgen, met veel aanloop!! Dat jullie met genoegen terug mogen kijken op een mooi resultaat , in geestelijke zin en ook in meetbare zin.
Ik vind die 2 weken in Nos Repos altijd een verademing: heerlijk los van alles en dat geeft dan ook een creatieve spiraal bij mij.
Daarom deze kaart;( zie foto).
Nog heel veel inspirerende jaren: jullie betekenen veel voor allen die in Nos Repos even op adem mogen komen!!!!

Hartelijke groeten, ...in gedachten vieren we mee met jullie allen...

Co ( namens Vincent en ook Hanneke)


Website VVV des Trois Provinces

De plaatselijke VVV met zetel in Sancoins maken, ondermeer via hun website, veel reclame voor onze refuge. Op de site, www.tourisme-3provinces.fr, is verder informatie te vinden over een keur aan activiteiten in de regio.

Bonjour,

Nous avons eu le plaisir de rencontrer un grand nombre d’entre vous durant les deux jours destinés à la distribution de la documentation touristique sur le territoire intercommunal, les 24 et 25 juin derniers. Nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour votre accueil et espérons renouveler cette expérience l’année prochaine, au cours de la préparation de la saison touristique, soit courant avril.

Cette tournée a été l’occasion de vous informer sur la présence de votre structure (présentation, contact, photo(s))dans les documents édités par l’OTI ainsi que sur notre site internet.
Pour ceux qui ne nous ont d’ailleurs pas encore fournis le formulaire d'autorisation de libre utilisation de photos, et/ou les photos de leur structure, nous vous invitons à le(s) déposer à l’OTI dès que possible.

Par ailleurs, nous avons recensé l’ensemble des sites internet de vos structures et fait un malheureux constat : la majorité d’entre vous ne mentionne pas l’OTI. Aussi , dans un souci de complémentarité et afin de fournir aux visiteurs l’information actualisée dont ils ont besoin, il est important que vous ajoutiez (ou mettiez à jour) un lien vers le site internet de l’Office de tourisme des Trois Provinces (et/ou les informations pour nous contacter).
Le lien vert le site internet de l’OTI permettra d’informer les touristes des activités, festivités et sites à visiter sur le territoire. De plus, ce lien garantira un meilleur référencement de nos sites respectifs, ce qui est important pour améliorer le positionnement et la visibilité des informations et services touristiques du territoire. En effet, plus votre site web, le nôtre et ceux de l’ensemble des prestataires du territoire seront cités sur internet, plus notre place dans les moteurs de recherche sera améliorée. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire de même avec d’autres prestataires en ajoutant des liens entre vos sites. A vous de jouer !

Voici les informations que vous pouvez faire apparaitre :

› Site internet : http://www.tourisme-3provinces.fr/
› Coordonnées : Office de Tourisme Intercommunal des Trois Provinces - 13, place du Commerce - 18600 SANCOINS - 02 48 74 88 34 - tourisme-3provinces@orange.fr
› Horaires d'ouverture :

- du 1er octobre au 30 avril :
Mardi et Vendredi : 10h00 - 12h00 et 14h30 - 16h30
Mercredi et Samedi : 09h00 - 13h00
- du 1er mai au 30 juin et du 1er au 30 septembre :
Mardi au Samedi : 9h00 - 12h30 et 14h30 - 17h00
Dimanche : 09h00 - 13h00
- du 1er juillet au 31 août :
Mardi au Samedi : 9h00 - 12h30 et 14h30 - 17h30
Dimanche : 09h00 - 13h00

Twee nieuwe artikelen

Omdat een vriend hem vroeg wat de spirituele betekenis is van het door de H.Jacobus opgezet krijgen van een kroon dat te zien is op fresco's in vooral Duitsland ging René Heinrichs op onderzoek uit en schreef daarover de volgende artikelen:

"Het mysterie van de gekroonde pelgrims" in De Pelgrim, jrg. 31 april-mei-juni 2015-no 121, pag.14-16, en "de gekroonde pelgrims?", in Jacobsstaf, juni 2015 106.

 

www.pelgrims.nl
Vragen? mail naar René Heinrichs
Technische vragen? mail naar de webmaster