Routekaart:

2001-2016: 15 jaar refuge 'Nos Repos'

René Heinrichs maakte omwille van een complex aan motieven, uitgesproken en niet uitgesproken, een bedevaart/ pelgrimage naar Santiago de Compostela in 1994. Van huis uit vertrokken per trein naar het Franse St.Jean- Pied- de- Port. Van daaruit de voettocht naar de heilige apostel. Vertrokken vanuit een vertrouwde wereld beende hij naar een onbekende wereld; hij werd vreemdeling met een drietal anderen!

Onderweg werd hij geraakt door de enorme gastvrijheid die mensen aan hem schonken; in de vorm van eten en drinken dat hem werd aangeboden, de aandacht die mensen aan hem schonken, de warme kachel die extra werd opgestookt toen hij helemaal doorweekt aankwam boven op de Cebreiro, de slaapplekken die met liefde werden aangeboden- van commerciele activiteiten was geen sprake, neen de pelgrim moest werden geholpen en bijgestaan om bij de H. Apostel te komen. Op het graf deed hij de belofte om iets voor de pelgrims en a.s. pelgrims te willen gaan betekenen zodra de middelen voorhanden waren. Hij startte o.a. met het geven van voorbereidingsweekenden in 1995. In de Volksabdij te Ossendrecht. En ook met voorbereidingen voor een pelgrimage bij de dienst Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Defensie in 1995.

In 2000 kocht hij samen met zijn eega een boerderijtje om aan de ervaren gastvrijheid gestalte te geven voor doortrekkende pelgrims in Midden-Frankrijk; in Spanje werden er vele herbergen bijgebouwd maar in Frankrijk was bijna niets. Zo was hij de eerste die een pelgrimsopvang specifiek voor Santiago pelgrims oprichtte in midden- Frankrijk in de regio Nevers-Bourges. De pelgrimsopvang kreeg de naam Nos Repos; onze rusten want een mens zoekt rust op lichamelijk, geestelijk, spiritueel, psychisch en sociaal nivo. De refuge werd met een H.Mis en een inzegening geopend op 30 juni 2001.

Volgend jaar dus 15 jaar; 15 jaar van ervaren en geschonken gastvrijheid. Het bieden van rust, van een plek om thuis te komen bij jezelf, in de wereld, bij God. Vele getuigenissen hierover in onze "Livres d' Or" maken duidelijk dat vele vrijwilligers en René en Hanny hierin geslaagd zijn. De laatste 8 jaar ook gesteund door een Stichting Vrienden van de Pelgrimsrefuge Nos Repos.

Dankbaarheid voor dit alles willen we dan ook uiten in een feest: het derde lustrumfeest van Nos Repos.
Er zullen verschillende activiteiten plaatsvinden: een fietstocht vanuit Ossendrecht naar Augy sur Aubois waar de herberg staat, een H.Mis op zaterdag 2 juli voor de vrijwilligers, de eigenaren en voor de inwoners van het dorp, de onthulling van een Jacobusbeeld en het maken van een film staan op het programma. Natuurlijk gaan we lekker eten zowel in het plaatselijk restaurant als bij de herberg; de verwenners staan al ingepland: Ida en Gerard Rijkers.


Wilt u meevieren geeft dit dan even door aan René Heinrichs ( alle gegevens staan bij contact).
en wilt u een jubileumgift doen om dit goede werk dat ANBI erkend is te steunen dan is deze van harte welkom op de rekening van de Stichting ( zie onder Stichting).

 

www.pelgrims.nl
Vragen? mail naar René Heinrichs
Technische vragen? mail naar de webmaster